پروتکل های دانشوران صهیون

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آنچه که پیش روی  شماست ترجمه ای از کتاب پروتکل های دانشوران صهیونیستی نوشته ی عجاج نهیوض می باشد و در بر دارنده ی 24 پروتکل میباشد که توسط سران صهیونیسم که متشکل از دانشوران و مغز های متفکر یهودیت است به تصویب رسیده و امضا گردیده است و در واقع همان تفکرات اهریمنی ایشان برای سلطه بر جهان توسط یک حکومت یهودی می باشد.

 

پروتکل اول

حق با زور است. آزادی ایده ای بیش نیست.طلا، ایمان، خود مختاری، سرمایه و حاکمیت مطلق آن، دشمن داخلی، توده ی مردم(عوام)، هرج و مرج اجتماعی، ناسازگاری سیاست و اخلاق،قدرت یهودیت آزادی خواه شکست ناپذیر است، هدف وسیله را توجیه می کند، توده و اکثریت مانند انسان کور است.
الفبای سیاست: اختلافات حزبی، استبداد مطلق در حکومت،رواج مشروبات الکلی، کهنه پرستی،تباهی اینها اصول و قواعد حکومت یهودی است که متشکل از ترور، آزادی، مبانی حکومت های موروثی، سلطه ی پنهانی که نمایندگان را از مردم دور می کند شیرازه ی آن را تشکیل داده است.

 

پروتکل دوم

 

شالوده های تفرق یهود: جنگ های اقتصادی ، حکومت های ظاهری و مشاوران مخفی مانند دولت آمریکا، موفقیت تعالیم ویرانگر، نرمش در سیاست، نقش مطبوعات، ارزش قربانیان یهود.


پروتکل سوم

 

افعی نماد یهود و مفهوم آن اختلال در معیارهای شرعی و قانونی کشورها، ترور و وحشت در کاخ ها و حکومت ها، ابراز قدرت و جاه طلبی یهود ، حمایت از پارلمان ها و سخنرانان و نویسندگان پر حرف وکم کار، سو استفاده از قدرت، بردگی اقتصادی، افسانه ی حقوق ملت، آر مان های یهود در کشور های دیگر،انحطاط توسط عوامل گرسنگی توده ی مردم ثمره ی آن، تاجگذاری و حکومت پادشاهان حاکم(یهود)بر سراسر جهان، نیاز به شالوده ی تعلیم در مدارس، آزادی خواهی بحران اقتصادی،تضمین امنیت برای ملت ما(یهود)لازمه ی حاکمیت مطلق تحت اندیشه ی یهودیت همانند انقلاب کبیر فرانسه و نقش عمال مخفی یهود در آن.

 

پروتکل چهارم

مراحل مختلف یک حکومت جمهوری از دید یهود:

آزادی خواهی توسط عوامل یهود، رقابت اقتصادی بین المللی، نقش سفته بازی ها، زر پرستی، که نتیجه ی آن را در پروتکل پنجم می بینیم.

 

پروتکل پنجم

 را ه های ایجاد یک حکومت مر کزی مقتدر یهودی:

گرفتن زمام قدرت با حربه ی آزادیخواهی، عواملی که اتحاد کشور ها را ناممکن می سازد اندیشه ی تشکیل کشور یهود یک خواست الهی است. تاثیر فراوان انتقاد و عیب جویی در تخریب و ویرانگری اندیشه ها بوسیله ی فن مخرب سخنوری که با آن افکار عمومی و فعالیت های فردی و جمعی در دستان ماست.

 

پروتکل ششم

 

انحصار و وابستگی ثروت کشور ها و بیرون آوردن ثروت های مستغلاتی(زمین) از دست دولت ها، تجارت صنعت و بورس بازی، رواج عیاشی و تجمل پرستی، افزایش دستمزدهای کارگری و گران کردن مایحتاج عمومی، ترویج عوامل هرج و مرجو میگساری، معنای مخفی تبلیغات و تثبیت آن بوسیله اندیشه های اقتصادی ما (یهودیت).

 

پروتکل هفتم

 

مسلح شدن یهود جهت دفاع و حملات شدید، سرکوب قیامها توسط عوامل، بر افروختن جنگ های محدود و منطقه ای یا جهانگیر، راز داری رمز موفقیت سیاست ما(یهود)، استفاده از مطبوعات و افکار عمومی، استفاده از قدرتهای عواملی مانند آمریکا،چین،ژاپن و دولت های دیگر.


پروتکل هشتم

 

بکار گیری حقوق قانونی بصورت مبهم و گمراه کننده توسط دستیارانی از مرکز صهیونیست در مدارس و در میان فارغ التحصیلان سطح بالای علمی، اقتصاددان ها و میلیونر ها،صاحبان پست های بزرگ و حساس در حکومت ها .

 

پروتکل نهم

 

پیاده کردن اصول آزادی خواهی آنطور که ما در تعلیمات خود به ملت ها می آموزیم، از بین بردن مفهوم و اندیشه ی یهود ستیزی با استفاده از ابزار دیکتاتوری، ترور و وحشت توسط خدمتگزاران ما که همان قدرت بینای ما و ضعف کور در کشور ها توسط دست نشانده های ما در اختیار گرفتن زمام تعلیم و تربیت، ایجاد فرضیه های دروغ و به راه انداختن جنبش های سری و لانه های مخفی با استفاده از شور جوانان نا آگاه.

 

پروتکل دهم

 

نمای بیرونی صحنه سیاسی یهود: نبوغ حرامزاده ها، وعده ی انقلاب و آزادی، حق دموکراسی یا انتخاب عمومی در رای گیریها ، از بین بردن اعتمادبه نفس توسط رهبران آزادی خواه(دست نشانده)سموم لیبرالیسم عوامل ما درموسسات دولتی،انشعابات حزبی مبتنی بر قانون اساسی، روسای جمهور مرکب های آزادی خواهی نقش نمایندگان و رییس مجلس در قانونگذاری و انتقال حکومت استبدادی زمینه ی آشکار شدن حکومت یهودیت و پادشاهی آن بر جهان، منتشر کردن میکروبهای بیماری های اخلاقی و زشتیهای آزادیخواهی.

 

پروتکل یازدهم

 

برنامه های قانون اساسی جدید در حکومت ها و انقلاب های نوین توسط عوامل ما، نمای بیرونی آزادی در حکومت هاست.

 

پروتکل دوازدهم

 برداشت آزادی خواهان از واژه ی آزادی، آینده مطبوعات در آن کشور، تسلط برمطبوعات و بنگاه های خبر گزاری ، ترقی در قاموس یهود، همبستگی در مطبوعات بصورت زنجیره ای،دامن زدن به خواستهای مردم در اطراف شهر ها وروستا ها ، افشای خطای حکومت ها.

آرادی تفسیرات مختلفی دارد، ما اینگونه تعریف میکنیم : آزادی یعنی اینکه تو حق داری قانون را هر طور که خواستی عمل کنی، این تعریف در زمان مناسب برای ما سودمند خواهد بود زیرازمام حکومت ها را با این واژه ( آزادی) به دست خواهیم گرفت،چون این قوانینیند که حرف آخر را میزنند و به اقتضای مصالح ما آنطور که میخواهیم آنرا وضع یا حذف می کنیم.

 

پروتکل سیزدهم

نیاز به مسایل سیاسی و صنعتی و تفریحات و سرگرمیها مانند نیاز انسان به نان روزانه است،درست به خودی خود درست است در مسائل مهم این حقیقت با نظرما تغییر میکند.

 

پروتکل چهاردهم

 

یهودیت دین آینده:

شکل های آینده ی بردگی در قالب دین پوشیده و ناشناخته خواهد بود ادبیات اباحیگری و ادبیات عمومی در آینده ی زبان ماست.

 

پروتکل پانزدهم

قیام یهود کودتایی که جهان آینده را فرا خواهد گرفت، اعدام سرنوشت آینده ی آزادی خواهان و حتی دست نشانده های ما، زیاد کردن محافل یهود تحت نظر هیئت مرکزی حاکمه با استفاده از روش های فریب و رهبری آنها تحت نظر جمعیت های سری و همبسته. از بین بردن شکوه قوانین در حکومت ها، موفقیت ما به عنوان ملت برگزیده ، اطاعت از فرامین یهود و تثبیت قوانین یهود، قاطعیت و سخت گیری در مجازات و جمع آوری ثروت های جهان برای بدست آوردن حق استیناف در حکومت های دیگر،یهود مظهر پدر در حکومت های جهان،پادشاه اسراییل همان پدر جهان است.

 

پروتکل شانزدهم

 

از بین بردن و عقیم کردن برنامه های آموزشی دانشگاه ها، جایگزین کردن تعالیم و راه برد های ما بوسیله ی قدرت تبلیغ در مراکز علمی ، حذف آموزش آزاد برفراری نظریات نوین(استقلال فکر)

 

پروتکل هفدهم

 

وکالت قضایی تنها از آن ماست که با نفوذ روحانیون دست نشانده به نام آزادی وجدان با از میان برداشتن حکومت پاپ و جایگزین کردن پادشاهی یهود در مبارزه با کلیسای فعلی با ابزار مطبوعات در عصر حاضر و جاسوسی به شیوه ی سازمان یهود ، لازمه های سواستفاده از قدرت به نفع خود.

 

پروتکل هجدهم

 

اندیشه ی تدابیر دفاعی مخفی، زیر نظر داشتن توطئه ها از داخل و خارج،تدابیر دفاع علنی با بدست آوردن ابزار جنگی هرچند مخالف جهان باشد،ایجاد گارد مخفی پیرامون پادشاه یهود، از بین بردن صبغه ی مذهبی حکومت ها بر دین یهود،دستگیری،زندان و اعمال فشار با کمترین شبهه.

 

پروتکل نوزدهم

 

اندیشه حق ملت ها در ارائه شکایات و پیشنهاد ها در جامعه که همان آشوب سیاسی و آگهی کردن جرم های سیاسی در حکومت ها.

 

پروتکل بیستم

 

برنامه ی مالی یهود_مالیات تساعدی، خزانه داری کل و اسناد وام با بهره ، رکورد سرمایه ، انتشار اسکناس بر اصل طلا، سطح دستمزد های کارگری، وام های دولتی و انتشار اوراق با ربح درصدی (ربا) ، سهام های شرکت های صنعتی (بورس)

 

پروتکل بیست و یکم

 

قرضه داخلی ، دیون و مالیات ها ، تبدیل دیون به دیون تلفیقی ، ورشکستگی بانک های پس انداز و درآمد(قرض الحسنه) ، حذف ارزش های صنعتی.

 

پروتکل بیست و دوم

 

اسرای که در آینده معلوم خواهد شد با عمل به پوتکل بیست وکم بدهی های دولتها و شالوده آینده خوب برای ما ، شعار قدرت و تسلیم برده واری در برابر ما.

 

پروتکل بیست وسوم

 

بیکاری صنعتگران،از بین بردن ممنوعیت اباحیگری و مشروبات الکلی برای از بین بردن جوامع و ادیان پیشین غیر یهود و احیای برگزیده خداوند که همان حکومت یهودیت است.

 

پروتکل بیست و چهارم

 

تلاش ما در تثبیت و تقویت سلاله ی پادشاه داوود که به یهود ختم میشود، تربیت و آماده کردن پادشاه برای حکومت و تخت، کنار زدن وارثان غیر شایسته هرچند از تبار داوودی باشد فقط پادشاه و دستیاران سه گانه او حاکمان جهان وتعیین گرسرنوشت امت یهودهستند ، تلاش ما بر آن است تا پادشاه یهود را از هر عیبی مبرا داریم

 

/ 0 نظر / 51 بازدید