کاغذِ پاره

می‌نویسم و تو پاره می‌کنی . . . فکر می‌کنم که چاره می‌کنی

خرداد 94
1 پست
بهمن 89
1 پست
بهمن 86
1 پست
انقلاب
2 پست
حرم
1 پست
آغاز
1 پست
صهیونیسم
1 پست
دین
1 پست