هر وقت ایام دهه‌ی ‌فجر می‌آید خیلی‌ها فریاد می‌کشند که: آقا چرا متن کامل سخنرانی حضرت امام (ره) را توی بهشت زهرا پخش نمی‌کنند، امام آن‌جا گفته آب و برق مجانی می‌دهیم و به خاطر این حذفش می‌کنید؟!!!

شاید من هم  همین اعتقاد را داشته باشم. اما خیلی مهم نیست. دیر و زود دارد ولی ان‌شالله سوخت و سوز ندارد.بیایید فارغ از این داد و قال‌ها و بلندگوی این یکی و آن یکی شدن، یک بارمتن صحبت‌های امام را بخوانیم، نه همه‌اش را؛ فقط و فقط آن بند‌ی که معمولا حذف می‌شود: 

"ما علاوه بر این‌که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویجات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند این‌ها. دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم.دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. این‌ها شما را منحط کردند. این‌قدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می‌کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی ها از غنائم ملت است و مال ملت است و مستضعفین. من امر کرده ام که به مستضعفین بدهند و خواهند داد. و پس از این هم تغییراتی دیگر در امور خواهد حاصل شد. لکن قدری باید تحمل کنید.به این حرفهای باطل گوش نکنید. این‌ها حرف می‌زنند. ما عمل می‌کنیم. اینها شما را می‌خواهند دلسرد کنند از اسلام. اسلام پشتیبان شماست." 

خیلی راحت از خواندن این جملات می‌شود فهمید که منظور امام نه ‌تنها مجانی کردن آب برق نبوده بلکه پیش بینی مشکلات را نیز برای انقلاب می‌کرده:

" من امر کرده ام که به مستضعفین بدهند و خواهند داد. و پس از این هم تغییراتی دیگر در امور خواهد حاصل شد. لکن قدری باید تحمل کنید." 

در بند های قبلی حضرت امام از مشکلات اخلاقی و اقتصادی حکومت شاه می‌گفتند و در این بند نتیجه  می‌گیرند در دولتی که می‌خواهد به پشتیبانی این ملت انتخاب کند حرف اول و اصلی را اخلاق و معنویت می‌زند و نه آب و برق مجانی. این‌که نگاه‌ها کمی باید بلند‌تر و عمیق‌تر از این بشود که درخواستتان از انقلاب و آرمانتان برای این حرکت مجانی کردن آب و برق باشد. اگر چه معتقدم که حضرت امام(ره) معصوم نبودند -که اگر کسی نظری غیر این داشته باشد جای تامل دارد!- اما فکر ‌می‌کنم صغری و کبری بحث کاملا مشخص است و جای هیچ تردیدی نمی‌ماند که این مدل حرف‌ها وصله‌ی ناجوریست به صحبت‌های امام راحل.

..........

پ.ن   : متن کامل بیانات امام خمینی(ره) در بهشت زهرا همراه با فایل صوتی(در سایت مرکز اسناد)

پ.ن۱ : متن کامل بیانات امام خمینی(ره) در بهشت زهرا (در سایت خبری پارسینه)
پ.ن۲ : عکس روزنامه‌ی کیهان مربوط سخنرانی امام در مدرسه‌ی فیضیه (فردای همان روز)
پ.ن۳ : فایل‌های  تصویری و لینک‌های مربوط به این سخنرانی 

 

نگاه‌های مرتبط:

          این ماجرا در نگاه آهستان